Copyright 2019 - Custom text here

EU peníze školám 


Využili jsme možnosti podání žádosti na Ministerstvo školství a tělovýchovy o čerpání finančních prostředků ze strukturálních fondů EU z projektu zvaného - "EU PENÍZE ŠKOLÁM." Naší žádosti bylo vyhověno a získali jsme tak pro základní školu částku, která byla využita na pořízení interaktivní tabule a nových počítačů. V konečné fázi se zaměříme na rozšiřování didaktické techniky a pomůcek. Určitá část prostředků bude použita na nákup vhodných pomůcek pro další zkvalitnění výuky. Vyučující vypracovali mnoho výukových materiálů v počítačové podobě a ověřili je v každodenní práci se žáky. Na MŠMT jsme podali monitorovací zprávy, které nám byly schváleny.

Keramická dílna
Za podpory Královéhradeckého kraje a zřizovatele jsme zprovoznili keramickou dílnu, ve které mají možnost vytvářet své výrobky nejen žáci naší školy, ale i děti z mateřské školy a senioři z obce. Při zařizování provozu keramické dílny nám průběžně pomáhají také rodiče žáků ze základní školy a dětí z mateřské školy, za což jim děkujeme.

Mléko do škol, ovoce do škol