Copyright 2018 - Custom text here

 Ve čtvrtek 12. 1. 2017 napadl čerstvý sníh, a proto jsme se rozhodli uspořádat ve škole Sněhulákový den. Všechno začalo uvnitř ve škole, kdy jsme se nejprve naučili anglickou říkanku o sněhulákovi. Poté měl každý důležitý úkol - prvňáčci museli přijít na to, jakou šálu bude sněhulák mít podle zašifrovaných čísel, ostatní např. vymýšleli, jaké věci patří k zimě, jaké aktivity člověk dělá apod. Poté už nám nezbývalo nic jiného, než se jít teple ustrojit a vyrazili jsme ven na kopec, kde jsme bobovali a sáňkovali. Nakonec jsme postavili před školou čtyři krásné sněhuláky a uspořádali soutěž o největší kouli ze sněhu. Uvnitř školy nás čekal teplý čaj, který po vydatném dopoledni přišel opravdu vhod!

 

Zápis do 1. třídy školního roku 2017/2018 se bude konat v termínu od 1. do 30. dubna 2017 a bližší informace budou na webových stránkách zveřejněny 1. března 2017.

Informace pro rodiče, kteří zvažují u svých dětí odklad povinné školní docházky:

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu (od 1.4. do 30.4. 2017) dítěte k povinné školní docházce, odloží ředitelka školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.