Copyright 2018 - Custom text here

 Ve čtvrtek 12. 1. 2017 napadl čerstvý sníh, a proto jsme se rozhodli uspořádat ve škole Sněhulákový den. Všechno začalo uvnitř ve škole, kdy jsme se nejprve naučili anglickou říkanku o sněhulákovi. Poté měl každý důležitý úkol - prvňáčci museli přijít na to, jakou šálu bude sněhulák mít podle zašifrovaných čísel, ostatní např. vymýšleli, jaké věci patří k zimě, jaké aktivity člověk dělá apod. Poté už nám nezbývalo nic jiného, než se jít teple ustrojit a vyrazili jsme ven na kopec, kde jsme bobovali a sáňkovali. Nakonec jsme postavili před školou čtyři krásné sněhuláky a uspořádali soutěž o největší kouli ze sněhu. Uvnitř školy nás čekal teplý čaj, který po vydatném dopoledni přišel opravdu vhod!

 

Zápis do 1. třídy školního roku 2017/2018 se bude konat v termínu od 1. do 30. dubna 2017 a bližší informace budou na webových stránkách zveřejněny 1. března 2017.

Informace pro rodiče, kteří zvažují u svých dětí odklad povinné školní docházky:

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu (od 1.4. do 30.4. 2017) dítěte k povinné školní docházce, odloží ředitelka školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

Jako každoročně pořádala naše škola i letos Adventní jarmark, součástí něhož bylo vystoupení dětí a žáků ZŠ a MŠ Boharyně. Tento rok jsme k jarmarku zavedli novinku, kdy se mohli zapojit i rodiče. Ti společně se svými dětmi vyrobili a následně poskytli škole k prodeji rozmanité výrobky. Všem rodičům, kteří se takto zapojili, moc děkujeme, jsme rádi, že nám pomohli rozšířit nabídku o krásné a zajímavé výrobky. Rovněž děkujeme všem, kteří si výrobky zakoupili nebo přispěli formou dobrovolného vstupného. Děti a žáci toto jistě ocení, neboť dané prostředky půjdou na koupi hraček a didaktických pomůcek.

 Jak již bylo řečeno v úvodu, součástí bylo i vystoupení dětí a žáků. Mateřská škola si tento rok připravila nejprve společné vystoupení mladších a starších dětí, ve kterém rodičům předvedla básničky, následně vystupovaly starší děti v pohádce, která nás přenesla do prostředí pekla. Žáci ze základní školy tento rok pilně nacvičovali autorskou pohádku „O království, ze kterého se málem vytratilo dobro“, která nám připomínala, jak moc je důležitá v našich životech láska, která nakonec dovede porazit i Zlomoc, vládce všech špatných vlastností, jako jsou závist, lest nebo pýcha. Všem hercům byl ve dnech 24.11., kdy se představení konalo pro rodiče, i 25.11., kdy bylo představení určené veřejnosti, odměnou potlesk, který dozníval za tónů koledy Pásli ovce valaši, kterou děti a žáci společně zazpívali na konci celého představení. Pro děti a žáky byl toto krásný začátek předvánočního času, a proto přejeme krásné dny adventní i Vám.