Copyright 2019 - Custom text here

Na začátku měsíce října jsme si vyzkoušeli, jak bychom se zachovali v případě požáru v naší škole. Určili jsme si místo setkání a vše jsme zvládli v pořádku. Na sklonku října nás čekal projektový den. Věnovali jsme ho lidem, kteří nám pomáhají, když jsme v nouzi. A tak jsme si zkoušeli třeba první pomoc, masáž srdce, nacvičovali jsme telefonát na hasiče, připomínali jsme si, že nikdy na hasiče nevoláme jen tak, nakonec nás čekal i fyzický test, aby nás přijali k policistům. Dozvěděli jsme se, že existuje několik útvarů policie a každý se věnuje něčemu jinému. Díky skvělé spolupráci a zapojení všech se nám podařilo získat druhý klíč k trezoru! Hurááá!

 

 Naši prvňáčci se objevili v Hradeckém deníku! :-) Po kliknutí zobrazíte fotku v plném rozlišení.

Dne 2.11.2017 od 7:30 do 15:30 dojde k přerušení dodávky elektrické energie v obci Boharyně (informace ČEZ). Vzhledem k této situaci, kdy není možné zajistit technický chod ZŠ a MŠ Boharyně, vyhlašuje na tento den ředitelka školy ředitelské volno pro ZŠ, v MŠ v tento den dojde k přerušení provozu.

Děkujeme za pochopení.

Na konci září nás čekal první projekt - vydali jsme se zpátky v čase poznávat svět starověkého Řecka a Říma. Nejprve jsme se rozdělili do skupin, museli jsme vymýšlet choreografii na řecké písničky, pomocí šifry jsme zjišťovali názvy řeckých měst, mytických postav a dalších věcí souvisejících se starověkou kulturou. Dozvěděli jsme se, že Řekové měli rádi divadlo, a proto jsme začali vyrábět starověké masky a kostýmy bohů - poté jsme společně jako bohové zasedli na pomyslném Olympu. Další z úkolů byla řecká olympiáda - čekaly nás disciplíny hod oštěpem a zápas, v mírném provedení :) Na závěr jsme si upekli řecké chlebové placky. Projekt se vydařil a byli jsme úspěšní - našli jsme první klíč k trezoru!