Copyright 2019 - Custom text here

Další akcí, na kterou jsme se těšili, byla návštěva hasičské zbrojnice v Boharyni a beseda s příslušníkem Policie ČR. Nejdříve nám pan Melichar vyprávěl o založení hasičského sboru v Boharyni a pan Šartner nám ukázal videa o hasičích. Pak jsme si prohlédli starou hasičskou stříkačku z roku 1845. Šli jsme se podívat na hasičské auto a mohli jsme si do něho i sednout. Vyzkoušeli jsme si hasičské helmy, spojováni hadic a také trubku na komunikování mezi sebou. Následovalo vyhlášení soutěže Požární ochrana očima dětí, kdy jsme dostali odměny a také pohoštění. Pokračováním byla beseda s Policií ČR, kdy nám policista říkal, jak se máme chovat na ulici, na chodníku, jak se máme chovat, když by nás chtěl někdo unést. Ukázal nám neprůstřelnou vestu a policejní přilbu, kterou si někteří žáci vyzkoušeli. Děkujeme SDH Boharyně, že nám umožnil navštívit hasičskou zbrojnici a zorganizoval besedu s Policií ČR, protože se nám akce moc líbila.

 

Mgr. Medková Yveta a žáci ZŠ