Copyright 2019 - Custom text here

Zápis dětí do první třídy pro školní rok 2018/2019  se bude konat v úterý 10. dubna 2018 v době od 14:00 do 16:30 hod. v prostorách ZŠ Boharyně.     

VĚK dítěte –  6 let k 31. 8. 2018:

 •  dítě narozené od 1. září 2011 do 31. 8. 2012;
 •  pro děti s odkladem povinné školní docházky z loňského školního  roku.

VĚK dítěte – 5 let k 31. 8. 2018:

Pokud je dítě přiměřeně duševně a tělesně vyspělé, může být přijato, pokud zákonný zástupce dítěte doloží příslušná vyjádření:

 • dosáhne-li  věku 6 let od 1.9. do 31.12.2018 – zákonný zástupce doloží VYJÁDŘENÍ  Školského poradenského zařízení (PPP, SPC);
 • dosáhne-li věku 6 let od 1. 1. do 30. 6. 2019 – zákonný zástupce doloží VYJÁDŘENÍ ŠPZ + ODBORNÉHO LÉKAŘE.

ORGANIZACE ZÁPISU:

 • K zápisu přicházejí zákonní zástupci 10. dubna v době od 14:00 do 16:30 hod.
 • Předloží rodný list dítěte (u cizinců pas) a svůj OP.
 • Dítě nemusí být u zápisu přítomno osobně.
 • Zápis je rozdělen na formální část (20 minut) a motivační část (max. 60 minut).
 • Při formální části zápisu vyplní potřebné tiskopisy.

FORMÁLNÍ ČÁST ZÁPISU:

 • Zákonný zástupce dítěte na místě vyplní a podá Žádost o zápis dítěte k plnění povinné školní docházky, vyplní Zápisní list dítěte.
 • Obdrží registrační číslo dítěte.
 • Předloží svůj průkaz totožnosti.
 • Předloží rodný list dítěte.
 • Zastupuje-li dítě jiná osoba, než jeho zákonný zástupce, doloží své oprávnění dítě zastupovat.
 • Pokud je zapisované dítě přítomno u zápisu, může se zúčastnit motivační části zápisu, pokud s tím souhlasí zákonný zástupce dítěte (vyplní písemný souhlas).

MOTIVAČNÍ ČÁST ZÁPISU:

 • Pokud je zapisované dítě přítomno u zápisu může se zúčastnit motivační části zápisu, pokud s tím souhlasí zákonný zástupce dítěte (vyplní u formální části zápisu písemný souhlas).
 • Motivační část se nese hravou formou v duchu Školičky – motivování dítěte pro školní docházku, orientační posouzení jeho školní zralosti.
 • Škola zcela zásadně zohledňuje rozdílné schopnosti dětí a nezjišťuje dosaženou úroveň rozvoje v souladu s RVP PV.