Copyright 2019 - Custom text here

Provoz mateřské školy je od 6:30 do 16:00 hodin. Děti se scházejí od 6:30 do 8:15 (v 8:15 se mateřská škola zamyká). Vyzvednout dítě z MŠ je možné buď po obědě do 12:30 nebo po odpoledním odpočinku ve 14:30.

Co potřebují děti s sebou do školky:

Prosíme, všechny věci dětem podepište!

  • bačkory bez zavazování (z bezpečnostních důvodů NE pantofle)
  • oblečení na pobyt venku
  • náhradní oblečení - triko, tepláky, spodní prádlo, ponožky
  • pohodlné oblečení do třídy
  • pyžamo - výměna každý pátek
  • menší hrneček na pití, který lze dát do myčky (v průběhu dne mají děti zajištěný pitný režim
  • praní ručníků a povlečení zajišťuje MŠ
  • zubní kartáček - výměna po nemoci, jinak 1x/3 měsíce

Školné a stravné

Školné pro školní rok 2018/2019 činí 300,- Kč měsíčně a záloha na stravu 814,- Kč při počtu 22 pracovních dnů.

Celkovou částku 1114,- Kč rodiče poukáží na účet školy 1085900319/0800 vždy do 15. daného měsíce; pro platbu má každé dítě přidělen variabilní symbol.

Za každý měsíc je provedeno vyúčtování stravného a školného, které je k nahlédnutí v ředitelně školy.

Děti, které v průběhu školního roku tj. od 1.9. 2018 do 31.8. 2019 dovrší 6 let, mají školné zdarma.

Vyúčtování přeplatků za stravné proběhne ke konci školního roku.

Obědy dovážíme ze Školní jídelny při ZŠ a MŠ Libčany a přesnídávku a odpolední svačinu připravuje pracovnice v obchodním provozu.


Nepřítomnost dítěte

Předem známá nepřítomnost dítěte v mateřské škole a s tím spojené poskytování stravného (přesnídávka, oběd, svačina) se odhlašuje do sešitu v šatně mateřské školy, v případě nemoci je nutné dítě odhlásit na další den osobně či telefonicky (608 870 445) do 10 hod.

V první den nepřítomnosti je možnost si v době oběda přihlášený oběd vyzvednout. Oběd náleží dítěti pouze 1. den nemoci, vydávání do jídlonosičů od 11:30 do 11:45.

Při nepřítomnosti dítěte v MŠ přesahující 14 dnů má rodič povinnost dítě omluvit (tiskopis si můžete stáhnout v sekci Dokumenty nebo vyžádat ve třídě u paní učitelky).

Ukončení docházky

V případě ukončení docházky dítěte si tiskopis můžete stáhnout v sekci Dokumenty nebo vyžádat ve třídě u paní učitelky.