Copyright 2019 - Custom text here

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY SE USKUTEČNÍ V PÁTEK 11. KVĚTNA 2018 V BUDOVĚ MATEŘSKÉ ŠKOLY BOHARYNĚ

OD 14:30 DO 16:30 HOD.

 

 

Údaje a doklady požadované k předložení u zápisu dítěte k předškolnímu vzdělávání:

  • rodný list dítěte
  • průkaz totožnosti zákonného zástupce dítěte
  • cizí státní příslušníci doloží oprávněnost pobytu na území ČR
  • v případě dítěte se zdravotním postižením vyjádření školského poradenského zařízení, popř. také registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost
  • vyplněnou žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání včetně potvrzení od registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost

Mgr. Yveta Medková

ředitelka školy

 

Dokumenty ke stažení:

Kritéria pro přijetí do MŠ 2018-2019

Přihláška k předškolnímu vzdělávání